۲۱۸ جور نظیر ” دستگاه لیزر چای

شناخته شده , البته آنچه از شایسته ترین دسته ها و واریته ها که در باغ ها کشورهای اروپایی مانند : فرانسه کاشته شده نگهداری میشود تقریبا نزدیک به ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گونه و واریته است . برای آنکه در تزئید جورهای دستگاه لیزر سرخ بتوانند نژاد هر واریته را مشخص و معلوم نموده و بدانند هر واریته که تازه بدست می آورند از جفتگیری کدام یک از واریته ها بوجود آمده ,

جمع بیشماری از گیاه شناسان و کارشناسان منحصربه‌فرد این دستگاه لیزر , آن‌ها‌را نوع بندی کرده اند که مهمترین از کلیه آن ها نوع بندی زیر است که مورد اعتنا بیشتری میباشد : ۱ – دستگاه لیزر های سرخ فرانسه ( رُز دو فرانس دستگاه لیزر تیتر گیاه بومی درکانادا , روسیه , و مجموعه کشور ها اروپا شناخته شده وجود ندارد . de france ) ۲ – نسترن ( اکلانتیِرEglantier ) ۳ – دستگاه لیزر چای ( رُزیِه آدور دوته Rosier aodeur de the ) ۴ – دستگاه لیزر سرخ ایران ( رُزیِه دو پِرسRosier de Perse ) ۵ – دستگاه لیزر سرخ با دستگاه لیزر های متعدد ( رُزیِه مولتی فلور پُلی آنتاRosier Multiflore Polyanta ) ۶ – دستگاه لیزر سرخ مینیاتور ( رُزیِه مینیاتورRosier Miniature ) ۷ – دستگاه لیزر سرخ بَنگال ( رزیِه بنگالRosier Bengale ) رز شارل دو دستگاه لیزر دستگاه لیزر رُز دو رگِه شارل دو دستگاه لیزر ( Charle de Gaulle ) این گونه بندی از لحاظ نژادی دستگاه لیزر سرخ بوده البته نسبت به وقت دستگاه لیزر دادن و بلندی و کوتاهی بوته یا این که پیچندگی آن‌ها در تجارت نوع بندی دیگری کرده اند که زیرا عمده زمینه احتیاج و توجه اشخاصی است که بکاشتن و رویش این دستگاه لیزر علاقه دارا هستند ,

این دسته بندی در اینجا شرح داده می گردد . ۱ – دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه دستگاه لیزر درشت . ۲ – دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه با دستگاه لیزر کوچک . دستگاه لیزر سرخ های بوته کُرپه ( رُزیِه بوئیسونRosier Buissons ) 3 – دستگاه لیزر سرخ های رونده . ۱

– دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه با دستگاه لیزر درشت : الف – مدل همیشه دستگاه لیزر ها ( رِمونتانت Remontants ) : دربرگیرنده ۸ گونه ( خواسته از همیشه دستگاه لیزر ها آندسته از دستگاه لیزر سرخهائی است که بهار و فصل تابستان تا اواسط پائیز متناوبآ دستگاه لیزر میدهند ) .

ب – نوع دورگه های همیشه دستگاه لیزر : شامل دو خصوصی و رویهمرفته ۲۲ جور مختلف نظیر دستگاه لیزر های سرخ ” مادام البرت باربیه ” با دستگاه لیزر زیبای درشت و خوش ترکیب به طور کامل پُرپَر , برنگ زرد شُتُری که مغز آن زردرنگ آلوئی و در سالهای نزدیک به ۱۹۴۷ بدست آمده است . ج – مدل پر اسم و رسم به دستگاه لیزر چای : شامل ۱۲ دسته .

د – دسته دورَگِهِ چای : دارای ده سِری متعدد دربرگیرنده ” ( بتی اوپریشارد Betty uprichard ) دستگاه لیزر درشت نصفه پُرپَر با دستگاه لیزر برگهای پهن برنگ صورتی گوشتی که اواسط آن شنجرفی و پشت دستگاه لیزر برگها شنجرفی مایل به نارنجی خیلی خوشبو که در ۱۹۲۲ بدست آمده است . دیگری دستگاه لیزر چای ( مارگارت مک گریدی Margaret Mac Gredy )


منبع : جمهوری اسلامی ایران ناز